Η Λαϊκή είναι μια μεγάλη ελληνική αγορά. Όταν η παραδοσιακή εβδομαδιαία αγορά του χωριού ήρθε στην πόλη έγινε μια αγορά του δρόμου. Σήμερα, κανένα χωριό ή πόλη στην Ελλάδα δεν έχει την εμπορική της οδό, που πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στις μεγαλύτερες πόλεις η αγορά δημιουργείται καθημερινά σε μια διαφορετική γειτονιά, για να εξυπηρετεί τους κατοίκους χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν πολύ.

Οι έμποροι της αγοράς περιλαμβάνουν και τους μεσάζοντες που πωλούν προϊόντα που αγοράζονται από αγρότες και τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Πίσω από την όμορφη εικόνα των σειρών των πάγκων με τα αγαθά τακτοποιημένα που βρίσκονται πολλές ώρες προσπάθειας, ξεκινώντας πολύ πριν οι πρώτοι πελάτες φθάσουν στην αγορά. Οι έμποροι και οι αγρότες ξεκινούν τις πρώτες πρωινές ώρες προκειμένου να φτάσουν στην περιοχή της αγοράς πριν από την ανατολή και να βρουν ένα καλό σημείο για τους πάγκους τους. Χρειάζονται επίσης χρόνο για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους με ελκυστικό τρόπο.

Οι δημοτικοί καθαριστές έχουν το δύσκολο καθήκον να καθαρίσουν, αφού οι τελευταίοι πελάτες έχουν φύγει και οι πάγκοι έχουν αφαιρεθεί.